Caterpillar Leasing (Thailand) Limited
บจก. แคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

https://www.catfinancial.com/

การบริการทางการเงินของแคทฯ ไฟแนนเชียลจะช่วยคุณจัดการซื้อเครื่องจักรที่คุณต้องการได้เร็วยิ่งขึ้น เราเสนอการจัดการทางการเงินที่หลากหลายสะดวกและรวดเร็ว พร้อมแผนการชำระเงินที่ออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ นั่นรวมไปถึงสัญญากู้ยืมและสัญญาเช่า (ลิสซิ่ง) เพื่อซื้อเครื่องจักรจากตัวแทนจำหน่ายแคทเทอร์พิลลาร์และยังมีแผนขยายความคุ้มครองเครื่องจักรที่สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจของคุณ คุณเลือกอุปกรณ์ของ Cat® เพราะคุณรู้ว่าแคทเทอร์พิลลาร์เสนอเครื่องจักรที่พึ่งพาได้ ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณสามารถวางใจเลือกแคทฯ ไฟแนนเชียล เพื่อลงทุนในธุรกิจของคุณจริงๆ และให้มันทำงานให้คุณ