คุณคณิต  ลิมปิพิชัย
นายกสมาคม

บริษัท ซานี่ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด