คุณพิภพ กุนาศล


อุปนายก

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​