• สมาคมลีสซิ่งไทย 252/28 ชั้น 21 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310