• สมาคมลีสซิ่งไทย 252/21 (A) ชั้น 17 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310