สมาคมยื่นข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงการคลัง

จากผลกระทบเกี่ยวกับสภาการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน ทางสมาคมได้ยื่นเรื่องเสนอแนะผ่านกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการลีสซิ่งในสมาคม

Read More
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าของลีสซิ่ง

สัมภาษณ์นายกสมาคมลีสซิ่ง แนวทางการช่วยเหลือลูกค้าของธุรกิจลีสซิ่ง

Read More